Home Vakanties Algemene info Vakantievoorwaarden

Vakantievoorwaarden

Bij inschrijving verklaar je je akkoord met de algemene verkoops- en andere voorwaarden die te lezen zijn in de vakantiebrochures en op onze website.

1. Prijs

In de inschrijvingsprijs van het kamp is alles inbegrepen, zowel de opvang, huur van de accommodatie, het materiaal, als de begeleiding door monitoren en verzekering.

Bij inschrijving ontvang je automatisch een factuur in je mailbox. Geef je geen gevolg aan de factuur, dan zullen er op termijn juridische stappen ondernomen worden.

Je factuur niet betalen is niet gelijk aan annuleren. Wil je annuleren, doe dit dan schriftelijk via de website.

2. Annulatieoptie

Gaat je zoon/dochter mee op een kamp met overnachting in het binnenland dan kan je een annulatieoptie nemen bij inschrijving. Deze optie kost € 25 en is enkel van toepassing op onze binnenlandse kampen met overnachting.

Deze extra optie houdt in dat de reiziger de overeenkomst in geval van ziekte, ongeval of overlijden van een aanverwant in de eerste graad kostenloos kan annuleren, en enkel en alleen als deze annuleringsoptie bij inschrijving genomen werd.
De annulering door de deelnemer moet ALTIJD digitaal/schriftelijk gebeuren en gestaafd worden aan de hand van een bijgevoegd (medisch) attest. Na een telefonische melding dient er steeds een digitale/schriftelijke melding te volgen door de reiziger.
Attesten dienen binnen de week van annulatie gemaild te worden naar info@freetime.be.

Wanneer de deelnemer de vakantieplaats vroegtijdig moet verlaten omwille van ziekte, ongeval, persoonlijke redenen of wangedrag kan geen terugbetaling gebeuren via deze annulatieoptie.
Deze extra optie is vooral bedoeld voor wie vlak voor vertrek ziek/gewond geraakt en niet meer kan meegaan op kamp.
De annulering gaat gepaard met een administratieve kost van € 25 die door de deelnemer gedekt dient te worden.

Kiest u voor de annulatieoptie dan krijgt u in geval van annulatie dus de kampprijs - € 25 terugbetaald.

3. Verzekering

Alle deelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en ook voor burgerlijke aansprakelijkheid. Alle kosten bij ongeval worden terugbetaald mits € 12,5 franchise – met uitzondering van tanden, brillen en prothesen. Deze verzekering dekt ook geen diefstal van goederen op het kamp.

Hier vind je het verzekeringsformulier dat kan worden gebruikt wanneer een ongeval zich op het kamp heeft voorgedaan. Dit formulier kan je meenemen naar de dokter om te laten invullen en vervolgens op te sturen. Meestal zorgen we dat deze papieren al in orde worden gebracht door een verantwoordelijke van Free-Time. Maar als het letsel zich pas buiten de kampuren manifesteert en je zelf besluit een dokter te consulteren, kan je hier de nodige papieren downloaden.

Enkel bij onze buitenlandse kampen met overnachting is een extra annulatieverzekering automatisch inbegrepen in de prijs. In geval van schade, annulatie, reisonderbreking of hulpverlening kan je beroep doen op één van deze formulieren.

Al deze documenten dienen zo snel mogelijk ingevuld opgestuurd te worden naar:
Feys, Renard, Bossuyt & Sinnesael NV
President Kennedypark 24 bus 1
8500 Kortrijk

4. Verloren voorwerpen

Vzw Free-Time is niet verantwoordelijk voor verlies en/of beschadiging van materiaal, kleding, geld etc.

Verloren voorwerpen worden verzameld in onze loods, Nieuwevaart 118, loods A006, 9000 Gent. Alle verloren voorwerpen kunnen tot 3 weken na afloop van het kamp afgehaald worden. Vul dit formulier in zodat we gericht op zoek kunnen gaan voor u.

5. Leeftijd

Kinderen dienen de minimumleeftijd van drie jaar te hebben om aan een Free-Time kamp te kunnen deelnemen.

Om deel te kunnen nemen, moeten kinderen de minimumleeftijd van het kamp bereiken in het jaar dat het kamp doorgaat.

6. Persoonsgegevens

Free-Time vzw hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en privacy. In onze privacybeleid geven we heldere en transparante informatie over welke gegevens we verzamelen en hoe deze verwerkt worden.

Free-Time vzw volgt daarbij de wetgeving van de Algemene Verordening gevensbescherming.

Je wist het misschien nog niet, maar je kan je te allen tijde uitschrijven voor onze nieuwsbrief, je persoonlijke gegevens inkijken, wijzigen of laten verwijderen.

Meer informatie vind je natuurlijk in onze privacyverklaring.

Om uw surfervaring te verbeteren maakt Free-Time gebruik van cookies. Meer informatie   OK