Home Over ons Algemene informatie

Free-Time vzw

Missie

Free-Time wil mee bijdragen tot de persoonlijke ontwikkeling en groei van kinderen en jongeren. Dit door zoveel mogelijk kinderen en jongeren zoveel mogelijk kansen te geven om in hun vrije tijd hun eigen interesses en talenten te ontdekken en te ontplooien.

Visie

Free-Time wil een proeftuin zijn voor kinderen en jongeren. Een boomgaard waar zij naar hartenlust in verschillende bomen kunnen klimmen, maar ook kunnen rusten in het gras. Een veilige omgeving, waar kinderen en jongeren naast klimmen, ook eens kunnen en mogen vallen.

Free-Time realiseert dit door een zo breed mogelijk aanbod van kwalitatieve kampen voor kinderen en jongeren van 3 tot 18jaar. Kampen waar kinderen hun eigen interesses en talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen, en die zo bijdragen tot de niet-formele educatie van de deelnemers. Wij streven naar een zo gevarieerd mogelijk aanbod, waar elk kind welkom is en waar er ook voor ieder kind wat wils is. Dit aanbod wordt gerealiseerd door in te zetten op creatieve, sportieve, ontdekkingsgerichte, educatieve, thematische, culturele en sociale kampen.

Daarnaast biedt Free-Time geëngageerde jongeren tussen 16 en 30 jaar een groeipad aan, waar zij op hun eigen tempo kunnen (blijven) groeien. Hierbij geloven we sterk in onze goed onderbouwde monitorenwerking, die steunt op ontspanning, vorming en inspraak. Op die manier bieden we onze monitoren de tijd en de ruimte om te experimenteren en zo hun talenten te ontdekken, ontwikkelen en benutten in een positieve omgeving.

Free-Time investeert in burgerschap, door te investeren in mensen, in sociale acties en in projecten en draagt op deze manier de waarden uit waarvoor ze staat.

  • Openstaan voor iedereen
  • Sociaal bewogen zijn
  • Open minded zijn
  • Creativiteit
  • Zorgzaamheid
  • Professionaliteit en kwaliteit

Om deze missie na te streven kent Free-Time als organisatie ook een kwalitatieve werking, gedragen door professionele medewerkers, monitoren, vrijwilligers en de samenleving. Vraaggerichtheid, inspraak en samenwerking met andere organisaties zijn hierin heel belangrijk.

Ondertussen bouwde Free-Time vzw aan meer dan 25 jaar ervaring. Sinds de oprichting in 1990 groeide onze organisatie verder uit. Bekijk onze historiek

 

Wil je deel uitmaken van een sterk team?
Bekijk onze vacatures


Bekijk vacatures  

Om uw surfervaring te verbeteren maakt Free-Time gebruik van cookies. Meer informatie   OK