Home Over ons Algemene informatie

Free-Time vzw

Missie

Free-Time draagt bij tot de persoonlijke ontwikkeling en groei van kinderen en jongeren. Dit door zoveel mogelijk kinderen en jongeren zoveel mogelijk kansen te geven om in hun vrije tijd hun eigen interesses en talenten te ontdekken en te ontplooien. 

Visie

Free-Time is een proeftuin voor kinderen en jongeren. Een boomgaard waar zij naar hartenlust in verschillende bomen kunnen klimmen, maar ook kunnen rusten in het gras. Een veilige omgeving, waar kinderen en jongeren naast klimmen, ook kunnen en mogen vallen. 

Free-Time realiseert dit door een zo breed mogelijk aanbod van kwalitatieve kampen voor kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar aan te bieden. Kampen waar kinderen hun eigen interesses en talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen, die zo bijdragen tot de niet-formele educatie van de deelnemers.  

Daarnaast biedt Free-Time geëngageerde jongeren tussen 16 en 30 jaar een groeipad aan, waar zij op hun eigen tempo kunnen (blijven) groeien.  

Om dit goed te doen zet Free-Time als organisatie in op een kwalitatieve werking, gedragen door professionele medewerkers, monitoren, vrijwilligers & de samenleving. Vraaggerichtheid, inspraak en samenwerking met andere organisaties zijn hierin heel belangrijk.  

We kunnen deze positie verder versterken door enerzijds een specifiek kampaanbod voor kinderen en jongeren aan te bieden en anderzijds in te zetten op kwalitatieve vorming en groei van onze eigen monitoren en vrijwilligers.

Free-Time investeert in mensen, sociale acties en projecten, we doen en betekenen meer dan enkel de reguliere kampwerking. Als inclusieve organisatie zetten wij de deuren open als stageplaats, voor werkplekleren en voor kinderen en jongeren met een werkstraf. Free-Time is meer dan ooit een organisatie waar velen de weg naar vinden. We werken constant aan ons drempelverlagend aanbod, waardoor we meer kinderen en vrijwilligers uit specifieke doelgroepen kunnen verwelkomen. 

Ondertussen bouwde Free-Time vzw aan meer dan 30 jaar ervaring. Sinds de oprichting in 1990 groeide onze organisatie verder uit. Bekijk onze historiek

 

Wil je deel uitmaken van een sterk team?
Bekijk onze vacatures


Bekijk vacatures  

Om uw surfervaring te verbeteren maakt Free-Time gebruik van cookies. Meer informatie   OK