Home Coronavirus

Veelgestelde vragen over

CORONA

Mijn vakantie gaat nog door

Mijn vakantie is geannuleerd

Jeugdwerkmaatregels en kleurencodes

Mijn vakantie gaat nog door

Welke maatregelen worden genomen qua hygiëne?
Hoe zal de praktijk er dan uitzien?
Moet mijn kind een mondmasker dragen tijdens het kamp, de werking, de activiteit?
Wat als sommige activiteiten op kamp niet door kunnen gaan?
Wat als mijn kind ziek wordt op kamp, de activiteit of tijdens de werking?
Moet mijn kind onmiddellijk naar huis als er corona wordt vastgesteld op vakantie bij jouw kind?
Ben ik verzekerd als ik corona krijg op vakantie?
Wat als ik mijn reis voor de zomer toch wil annuleren?
Er worden bepaalde activiteiten afgelast o.w.v. corona (bv. uitstap pretpark). Daarom wil ik annuleren. Is dit dan gratis?

Welke maatregelen worden genomen qua hygiëne?
De monitoren zorgen er voor dat alles en iedereen proper blijft. Er wordt extra aandacht besteed aan handen wassen, hoesten/niezen in je elleboog. De gebouwen worden extra veel gepoetst en verlucht dit jaar. De monitoren ontsmetten het gebruikte materiaal voor het een bubbel verlaat. Voor +12 is het dragen van een mondmasker in contact met externen noodzakelijk wanneer social distancing niet mogelijk is.

Hoe zal de praktijk er dan uitzien?
Alle zomeractiviteiten voor jongeren worden opgesplitst in bubbels van maximaal 50 personen. Alle kinderen die voor hetzelfde kamp zijn ingeschreven, blijven in één bubbel. Kampen worden niet opgesplitst.

Binnen die bubbel moet je kind geen anderhalve meter afstand houden. De activiteiten kunnen gewoon doorgaan met contact tussen de deelnemers van 1 bubbel. Er wordt gespeeld, gegeten, geslapen, gedanst, geknutseld… binnen de eigen bubbel en zonder contact met de andere bubbel(s). Geen social distancing dus binnen de bubbel wel bubbel distancing!

Binnen de bubbels wordt een onderscheid gemaakt tussen -12 en + 12 jaar met betrekking tot de intensiteit van het contact. Vanaf +12 jaar is er een hoger besmettingsgevaar. Daar wordt rekening mee gehouden bij keuze van activiteiten. Ook in relatie tot externen wordt bij +12 extra aandacht geschonken aan social distancing en/of gebruik van mondmaskers.

Contact met mensen buiten de bubbel wordt vermeden. Een bezoekdag of toonmoment voor jou als ouder zit er dit jaar dus niet in. Bij brengen en halen bij dagaanbod zonder overnachting wordt het kind per bubbel aangemeld en hebben de ouders verder geen toegang meer tot de locatie. De kinderen zetten zelf (of met hulp van de monitoren) de jas en tas weg en wassen de handen alvoors het speelterrein te betreden.

Moet mijn kind een mondmasker dragen tijdens het kamp, de werking, de activiteit?
Binnen de bubbel van je kind is dat niet nodig. Een mondmasker wordt wel belangrijk wanneer de bubbel in contact komt. Er wordt een onderscheidt gemaakt tussen kinderen – 12 en +12. Zo zijn er bepaalde situaties waarbij +12 jarigen wel een mondmasker moeten dragen.

  • wanneer je het openbaar vervoer neemt
  • op drukke plaatsen komt waar je geen afstand kan houden
  • wanneer je contact hebt met externen

Heeft je kind een wond die verzorgd moet worden? De begeleider doet dat met een mondmasker en eventueel handschoenen aan. Je kind zelf moet er geen dragen.

Wat als sommige activiteiten op kamp niet door kunnen gaan?
Door de huidige regelgeving rond Corona is het nog niet duidelijk welke externe activiteiten wel en niet kunnen of mogen doorgaan. Free Time laat enkel externe activiteiten ldoorgaan als dit op een gezonde manier kan. We volgen dit op en zoeken in de mate van het mogelijke een waardig alternatief. We hopen hierin te kunnen rekenen op jullie begrip en doen er sowieso alles aan om je zoon of dochter een geslaagd kamp te bezorgen.

Wat als mijn kind ziek wordt op kamp, de activiteit of tijdens de werking?
Er wordt een vaste procedure gevolgd wanneer een kind ziek wordt. De begeleiders voorzien een quarantaine ruimte op de locatie waar je kind dan kan apart gezet worden wanneer er vermoeden van besmetting is. Ze nemen contact op met een huisarts in de buurt van het kamp of de activiteit. De huisarts zal de groep adviseren m.b.t. te ondernemen stappen. Dit wil o.a. zeggen dat je als ouder of opvoeder kan gevraagd worden je kind op te halen. Hou hier dus zeker rekening mee. Kinderen (en ook begeleiders/omkadering…) die ziek zijn horen niet thuis op het kamp, de activiteit of de werking en worden dus in quarantaine geplaatst en zo snel mogelijk opgehaald.

Moet mijn kind onmiddellijk naar huis als er corona wordt vastgesteld op vakantie bij jouw kind?
Indien er bij jouw kind een besmetting is vastgesteld dien je zo snel mogelijk jouw kind op te halen. In afwachting wordt het kind in afzondering verzorgd.

Als blijkt dat jouw kind corona heeft (gehad) wordt je nadien gecontacteerd door de tracing inspecteurs, geef hen alle nodige informatie.

Ben ik verzekerd als ik corona krijg op vakantie?
Corona valt niet onder de verzekering van Free-Time maar het valt onder de ziekteverzekering van de deelnemer/ouder zelf. De kosten van verzorging tijdens de vakantie zijn wel voor Free-Time. Nazorgen zijn ten laste van de eigen ziekteverzekering.

Wat als ik mijn reis voor de zomer toch wil annuleren?
Indien je toch nu reeds wil annuleren, dan valt dit onder de standaard annulatie voorwaarden. Deze vind je hier terug.

Er worden bepaalde activiteiten afgelast o.w.v. corona (bv. uitstap pretpark). Daarom wil ik annuleren. Is dit dan gratis?
Het staat vrij om te annuleren volgens de standaard annuleringsvoorwaarden. Je kan dus niet gratis annuleren indien er activiteiten wegvallen door overmacht. We proberen wel altijd een evenwaardig alternatief te voorzien.

Mijn vakantie is geannuleerd

Uw betaalde bedrag wordt omgezet in een tegoed.
Free-Time heeft mijn kamp geannuleerd. In de normaal geldende algemene voorwaarden werd aangegeven dat de kampsom volledig terugbetaald wordt in geval van annulatie door Free-Time zelf, maar nu krijg ik toch een tegoed. Kan dat zomaar?
Hoe verzilver ik mijn corona tegoed?
Vanaf/tot wanneer is dit tegoed geldig? Heeft de geldigheid betrekking op de boekingsdatum of de startdatum van het nieuwe kamp?
Voor welke producten kan ik dit tegoed gebruiken?
Wat als het nieuwe kamp dat ik met mijn tegoed boek duurder/ goedkoper is?

Uw betaalde bedrag wordt omgezet in een tegoed
Als Free-Time een kamp moet annuleren omwille van de gevolgen van Coronamaatregelen, dan zal eerst onderzocht worden of een overstap naar een binnenlandse vakantie met of zonder overnachting mogelijk is. Indien overstappen niet lukt, dan wordt het kamp geannuleerd en blijft het reeds betaalde bedrag als een tegoed in uw ouderprofiel staan. Het tegoed wordt automatisch verrekend wanneer er opnieuw met uw profiel wordt ingeschreven.

De waarde van dit tegoed is volledig gelijk aan de door u betaalde kampprijs.

Free-Time heeft mijn kamp geannuleerd. In de normaal geldende algemene voorwaarden werd aangegeven dat de kampsom volledig terugbetaald wordt in geval van annulatie door Free-Time zelf, maar nu krijg ik toch een tegoed. Kan dat zomaar?
In eerste instantie hebben wij voorheen inderdaad gecommuniceerd dat u het bedrag teruggestort zou krijgen. Echter, konden wij bij online gaan van dit aanbod niet vermoeden dat deze crisis zo’n enorme impact zou hebben op de hele wereld en ook op ons als vakantieorganisatie. We bevinden ons in een zeer uitzonderlijke situatie die zowel de kampgangers, ouders, partners als de volledige jeugdsector raakt. In deze uitzonderlijke situatie is gekozen voor een uitzonderlijke oplossing in de vorm van een Corona-tegoed. Dit is wettelijk vastgelegd in het Ministerieel Besluit van 20 maart 2020 en laat de organisatoren uitdrukkelijk toe om een tegoedbon te verstrekken in plaats van een terugbetaling in geval van een annulering ingevolge de coronacrisis.

Hoe verzilver ik mijn corona tegoed?
Bij inschrijving voor een kamp online zal het tegoed automatisch verrekend worden. De korting wordt direct verrekend bij inschrijving en dus op uw factuur.

Vanaf/tot wanneer is dit tegoed geldig? Heeft de geldigheid betrekking op de boekingsdatum of de startdatum van het nieuwe kamp?
U heeft tijd tot 31/12/2021 de tijd, vanaf het moment van ontvangst, om een nieuw kamp te boeken. De startdatum van het kamp mag dus ook ná de geldigheid van het tegoed zijn, zolang de boeking maar binnen deze termijn is gedaan.

Voor welke producten kan ik dit tegoed gebruiken?
U mag het tegoed gebruiken voor alle vakanties uit het aanbod van Free-Time vzw die op dat moment online beschikbaar zijn:

  • herfstvakantie: begin september online
  • kerstvakantie: eind oktober online
  • krokus-paas-en zomervakantie vanaf de kerstvakantie online.

Wat als het nieuwe kamp dat ik met mijn tegoed boek duurder/ goedkoper is?
Indien u minder besteedt dan de waarde van uw tegoed, behoudt u het restant van het tegoed. U ontvangt automatisch een tegoed met het resterende bedrag.
De datum van uitgifte en geldigheidsduur van het initieel uitgegeven tegoed blijft van toepassing.

Indien u meer besteedt dan de vermelde waarde van uw tegoed, dient u het verschil tussen het werkelijk besteed bedrag en de waarde van het tegoed bij te betalen. Dit wordt duidelijk op uw factuur.

Jeugdwerkmaatregels en kleurencodes

De jeugdwerkregels werden voor gans de sector vastgelegd in een duidelijk onepager voor ouder en kind. Deze regels blijven gelden zolang we in code geel blijven. Voor meer info over de verschillende kleurcodes en de gevolgen, verwijzen we je graag door naar deze overzichtelijke pagina.

Belangrijkste om te weten is dat de huidige maatregelen werden verlengd voor het najaar. We zitten momenteel in code geel en kunnen maw al ons vakantieaanbod organiseren zoals we dit deze zomer hebben gedaan.

Om uw surfervaring te verbeteren maakt Free-Time gebruik van cookies. Meer informatie   OK