Home AanspreekPunt Integriteit

Wat is een API?

API staat voor Aanspreekpunt Integriteit.

Het kan gebeuren dat je iets meemaakt wat je niet fijn vindt, waarbij iemand over jouw grenzen heen gaat. Dat noemen we, met een moeilijk woord, grensoverschrijdend gedrag.

In onze organisatie vinden wij alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals, pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar.

Daarom vinden we het belangrijk dat je over zo'n zaken met iemand kan praten. Ook als je ziet of hoort dat er iets bij iemand anders gebeurt, vinden we dat je ergens terecht moet kunnen om daarover te praten. Ook de Vlaamse minister van Jeugd vond dat belangrijk. Hij besliste daarom dat elke jeugdwerkorganisatie, zoals Free-Time vzw, hier aandacht voor moet hebben. Binnen elke organisatie moest er meer nagedacht worden over wat er gedaan wordt, als iemand grensoverschrijdend gedrag meemaakt.

Wat doet een API?

Een API zal eerst en vooral luisteren naar jouw verhaal. Daarna zal de API bekijken waar en hoe er geholpen kan worden om het probleem aan te pakken.

De API heeft discretieplicht, dat wil zeggen dat wat je zegt zoveel mogelijk vertrouwelijk blijft. Soms kan de API niet anders dan toch extra hulp in te schakelen, maar daar zal hij jou altijd over informeren.

Wie kan er bij de API terecht?

Iedereen! Jij als vrijwilliger of deelnemer aan onze kampen/vormingen/events, maar ook de begeleider of ouders van de kinderen, de begeleiders van workshops en/of andere partners, …

Natuurlijk kan jij ook nog steeds terecht bij een andere collega die jij goed kent of graag hebt. De API is vooral een extra hulp, waarbij ook onze collega's terecht kunnen voor advies.

Contactgegevens API

Glen Van De Genachte, educatief medewerker monitorenwerking

Bereikbaar via:

monitoren@freetime.be
0473 64 12 64
Facebook: Glenvdg

Om uw surfervaring te verbeteren maakt Free-Time gebruik van cookies. Meer informatie   OK