Terug naar het overzicht

Burgerbudget

De Kraam-caravan komt er!

Het is gelukt!

Vorige week kregen we bericht dat het project rond de mobiele babyspots voldoende stemmen heeft gehaald om tot effectieve uitwerking en realisatie over te gaan.

De babyspots willen ouders met baby's en peuters een plaats bieden om in alle rust hun kindje te voeden en/of te verluieren. Hiervoor creëren we vaste plaatsen in Gent, maar voorzien we ook mobiele locaties met een echte babyspot-caravan!

Alvast bedankt voor jouw stem!

De Gentse burgers hebben de kans gekregen om de afgelopen maanden projecten in te dienen die zij waardevol vinden voor hun wijk of gemeente. In totaal zijn er 105 projecten weerhouden. Eén van deze projecten die goedgekeurd zijn is ‘Babyspot’. Het BabySpot-project werd ontwikkeld om het jonge gezinnen makkelijker te maken om naar de stad Gent te komen. De BabySpots worden geïnstalleerd als plekken in de stad, waar ouders willen/moeten komen.

Dit project werd ingediend door vzw Thuishulp – Expertisecentrum Kraamzorg ‘Kraamkaravaan’, maar is een samenwerking tussen bovenvermelde, Huis van het Kind Gent en vzw Uitbureau Gent.

Er werd gevraagd om dit project te willen steunen via www.burgerbudget.be van 29/9/17 tot 14/10/17.

Voor wie is het project bestemd?


Voor jonge gezinnen is het niet altijd gemakkelijk om naar de stad te komen. Ouders geven aan dat zij het soms moeilijk vinden om een uitstapje te plannen omdat er plaatsen ontbreken waar zij hun kindjes vlot kunnen voeden en verzorgen. Ze zien niet altijd de mogelijkheid om met hun kindje ergens naartoe te gaan, en laten hierdoor leuke activiteiten aan zich voorbij gaan.

Het BabySpot-project heeft als doel dit te doorbreken via drie grote pijlers.

In de eerste plaats biedt de installatie van ‘vaste BabySpots’ warme plekken in de stad, op plaatsen waar ouders regelmatig komen. Iedereen die een ‘vaste Babyspot’ wil worden, kan dit kenbaar maken door een mooie sticker op te hangen zodat het voor de ouders meteen duidelijk is dat ze er welkom zijn met hun kleine kinderen, niet enkel door een aangepaste infrastructuur, maar bovenal door een open houding. Het aanbod kan divers zijn (musea, stadsdiensten, publieke centra, handelszaken,...). Een website met plattegrond van alle ‘vaste Babyspots’ kan ouders helpen om hun bezoek te plannen.

Daarnaast willen we uitleenpakketten ontwikkelen, zodat ook korte evenementen een ‘mobiele BabySpot’ kunnen worden. Denk maar aan een leuke plaats om te voeden en te verzorgen op jullie rommelmarkt, buurtfeest, festival, openingsfeest, … Wij voorzien het materiaal (verzorgingstafel met verzorgingskussen, vuilbakje, comfortabele zetels, borstvoedingskussen, speelgoed voor de oudere kindjes, …)

Als derde en laatste pijler willen we inzetten op hét ultieme mobiele voed- en verzorgplekje: de 'Kraam-caravan'. Ook deze gezellige BabySpot kan ontleend worden tijdens grote en kleine evenementen. Zo kan het jonge gezin zich bij elk evenement welkom voelen.  

Op deze manier bouwen we mee aan een gezinsvriendelijke stad, waarin sociaal isolement doorbroken wordt en ouders en baby's zich welkom voelen. Een BabySpot kan zo een verbindende ontmoetingsplaats zijn