Terug naar het overzicht

10 lessen + slotvoorstelling op Spekkenfestival

Theatercursus voor uw kind: instappen is nog mogelijk tot 21 oktober

Lessen

De lessen vinden plaats van 10.30 tot 12 uur in de Jeugddienst van Gent, Kammerstraat 10.

Op zaterdag 7 oktober was er een eerste gratis proefles. Instappen kan nog tot 21 oktober. Neem contact op met Lies om je in te schrijven. 


De voorstelling gaat door tijdens het kinderfestival Spekken in de Tinnenpot tijdens de 2 week van de kerstvakantie. Data wordt nog gecommuniceerd.

Onze aanpak

De eerste vijf lessen gaan we aftastend te werk. We spelen met theater, en laten ons gaan in diverse improvistie-oefeningen. Op die manier leren de lesgeefsters de kinderen en hun kunnen kennen. Ook voor onze deelnemers is het erg belangrijk om hun sterktes, en ook elkaar, te leren kennen.

Om de voorstelling in elkaar te boksen, werken we heel hard vanuit de kinderen zelf: de inhoud wordt volledig door hen bepaald. De lesgevers gaan hier richtinggevend te werk en proberen de capaciteiten en sterktes van de groep volledig te benutten. We doen dit door te brainstormen, en door uit te proberen. Wat lukt in onze groep, en wat iets minder? We moedigen de kinderen ook aan om elkaar opbouwend feedback te geven.

Word je als ouder al nieuwsgiering? Jullie zijn de laatste 5 minuutjes van de les steeds welkom om mee te volgen. Dan gooien wij onze deuren open.

Lesdata en planning

Er is elke zaterdag les, behalve in de herfstvakantie.

Kan je er eens niet bij zijn? Of kom je wat later? Breng dan zeker Lies of de lesgeefster op de hoogte.