Terug naar het overzicht

06 april 2017

Grootschalige bevraging bij ouders rond opvang en vrije tijd

Dag ouders,

De Stad Gent organiseert in samenwerking met de Gentse scholen een grootschalig onderzoek omtrent de noden en behoeften op vlak van buitenschoolse opvang en vrijetijd. Dat gebeurt in samenwerking met de Artesis Plantijn Hogeschool.

De Vlaamse Regering bereidt een hervorming van de buitenschoolse opvang voor. De Stad Gent wil zich daarop voorbereiden. De resultaten van deze bevraging zullen hiervoor gebruikt worden.

De komende weken zullen ouders met kinderen van 2 tot 14 jaar aan de hand van een enquête worden bevraagd.  Ook u kunt hieraan meedoen. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 15 min.

Surf naar http://opvanggent.ap.be/, vul de vragenlijst in en maak kans op één van de vakantiekampen van FreeTime of een 10-beurtenkaart van de Sportdienst om te gaan zwemmen!

Daarnaast voorzien we ook een papieren versie. U kunt hiervoor terecht bij (zelf in te vullen)  

Alvast bedankt voor uw medewerking.